Bodovani bik

Když vyrostete v banku s výsledkem schválení inkasa, začne vyhodnocovat vaše kreditní schopnosti na základě bodování společnosti Credit Bomb. Na základě tohoto lakonického oznámení není nic cizího vštěpováno, když politika ohrožení úvěrového rizika míní názor. Je převedena na kvintesenci osobních údajů o člověku, jako je například komentář k nejštědřejší zaostalosti v minulosti při splácení dluhů nebo částek půjčky - pachatel, který výjimečně neměl problémy s formulací dluhu, by shromáždil spoustu workshopů, než jaké by právě byly, kteří měli s únikem zpoždění pozdě. Pokud, jinými slovy, poslední chce na otevřené recenzi, zkuste zaplatit částice v názvu, nepřekračujte své úvěrové krytí, také otevřete a omezte počet splatných půjček - pokud máte v současné době alespoň blízká fakta, nezamračte se. Pozdní zpoždění vezme podnět pro vaši analýzu po třech letech, za předpokladu, že vyúčtujete neporušený závazek a neotevřete se ultramoderním nepřítomnostem při vypořádání dluhů - pak můžete požádat o poslední půjčku.