Detske obleceni xxl

Skutečné nebezpečí výbuchu spočívá v poprášení jiných typů vzduchu prachem. Mohou to být dřevní prach, jemný uhelný prach nebo práškové barvy. V důsledku vysoké koncentrace jemných zrn prachu různého původu může dojít k výbuchu. Zapálení bude pravděpodobně zajištěno otevřeným ohněm, elektrickými jiskry, elektrostatickými proudy nebo strojními prvky, které se zahřejí na vysokou teplotu.

Aby se snížilo riziko výbuchu a výbuchu, je nutné použít odsávání prachu, přičemž nejvyšší účinnost zařízení pro shromažďování prachu zajišťují místní trakce, které mohou mít podobu samonosných ramen, výčepů nebo okapů, které jsou v blízkosti zdroje emisí znečištění. Každý prachový klastr by měl být pravidelně odstraňován, abych nevznikl a nevznikl prach. Nádoba na prach je nutná a pravidelná.

Zařízení pro odsávání prachu musí být v souladu s informacemi atex. Spustí se ventilátory a filtry, které jsou společné s platnými normami. Instalace atex (atex instalace v hlavní verzi představuje z výbušných panelů s filtrem odolným proti výbuchu. Filtry mohou být náhodné nebo mohou být opakovaně použitelné.Jemnozrnný výbuch způsobí, že membrána se rozdělí, výbušné plyny se vytvoří do těla takovým způsobem, že nedrží poškození filtru.

Volitelným vybavením pro systémy odsávání prachu mohou být systémy pro hasení jisker nebo nové systémy pro hašení jisker v pozadí zařízení s použitím oxidu uhličitého. Zpětné klapky by měly být umístěny na ventilačních kanálech dodávaných do filtru. Úkolem klapek je zabránit opakování plamene v zařízení.