Exploze uhelneho prachu dul barbara

Směrnice 94/9 / ES (ATEX je normativní krok, který se vztahuje také na zařízení a ochranné systémy. Tato zařízení jsou určena pro centrální čištění v oblastech s nebezpečím výbuchu metanu nebo uhlí. Stávající směrnice je materiálem Evropského parlamentu a doporučení ze dne 23. března 1994.

Přestože byl do našeho právního systému zařazen na základě nařízení ministra hospodářství ze dne 22.12.2005. OJ Č. 263, položka 2203 Hlavním účelem informací je především sblížit právní předpisy členských států týkající se zařízení a systémů na ochranu údajů pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu metanu nebo uhelného prachu. Směrnice se však vztahuje také na zařízení a navíc na ochranné systémy určené k použití v potenciálně výbušných oblastech. Zároveň je třeba poznamenat, že směrnice se současně týká bezpečnostních, ovládacích a regulačních zařízení. Tyto misky se používají pro použití mimo diskutované zóny, ale umožňují bezpečně chodit k nástrojům a ochranným metodám umístěným do země ve vzdálenosti ohrožené výbuchem.Uplatňování směrnice ATEX je vyloučeno. Tyto informace se nevztahují mimo jiné na zdravotnické prostředky používané ve zdravotnickém sdružení. Nevztahuje se na zařízení pro domácí použití, osobní ochranné prostředky, lodě, dopravní prostředky.Tento právní akt Evropské unie má zvláštní požadavky, které jsou zaručeny zvláštními normami. Kromě toho klasifikuje potenciálně výbušné sféry, které jsou obsaženy v dodatku č. A k nařízení 1999/92 / ES ATEX137 ze dne 16.12.1999 „K relevantním požadavkům zvyšujícím důvěru a ochranu zdraví zaměstnanců potenciálně vystavených roli v regionech s výbušnou atmosférou“.Ochranná zařízení a metody mohou být problémem pro další směrnice týkající se jiných aspektů a které stále zajišťují označení CE. Tato značka by měla být otevřená, jasná a odolná.Stávající směrnice bude nahrazena novými informacemi ATEX 2014/34 / EU. Být poslední 20. dubna 2016