Horlavy prach

V podniku, ve kterém říkají prach, kapaliny, plyny nebo hořlavé výpary samotné, a neexistují žádné určené zóny, které by mohly být v nebezpečí výbuchu, by měl být neprodleně připraven komplexní dokument nazvaný posouzení rizika výbuchu.Je třeba mít na paměti, že povinností zaměstnavatele je identifikovat potenciálně výbušné zóny.

Příliš v učení se odstavce § 37. 1. Nařízení ministra soukromých věcí a péče ze dne 7. června 2010 o požární ochraně staveb, jiných stavebních objektů a ploch (Dz.U.10.109.719, a to jak v bodech, tak i na V okolních oblastech, kde jsou hořlavé materiály vyráběny, skladovány, skladovány nebo kde mohou vznikat směsi způsobující výbuch, se provádí posouzení rizika výbuchu.V současném posouzení je naprosto nezbytné označit místnosti, u nichž hrozí nebezpečí výbuchu. V interiérech a ve vnějších prostorách musí být stanoveny vhodné výbušné zóny. Je třeba připravit grafickou dokumentaci obsahující klasifikaci a faktory, které mohou způsobit výbuch.

Posouzení nebezpečí výbuchu by mělo být navrženo v souladu s platnými evropskými normami.• PN-EN 1127-1: 2011 „Výbušná prostředí. Ochrana před výbuchem a ochrana proti výbuchu.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbušná prostředí - Klasifikace prostoru - Plynové výbušné prostředí.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbušná prostředí.Klasifikace prostoru. Atmosféry obsahující hořlavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 „Plynárenské sítě. Výbušné atmosféry, stanovisko a aplikace.• PN-EN 6079-10-14 „Výbušná prostředí - Projektování, výběr a montáž elektrických instalací“• PN-EN 60079-20-1 "Výbušná prostředí - Materiálové vlastnosti týkající se klasifikace alkoholů a par - Experimentální metody a tabulkové údaje"• PN-EN 50272-3: 2007 „Požadavky na zajištění a instalaci sekundárních baterií.,