Odpraseni obili

A konečně, směrnice ATEX je špatná, aby zajistila volný pohyb produktů, na které se tento text vztahuje na náměstí Evropské unie. Kromě toho jde o minimalizaci a řádné vyloučení rizika používání nástrojů nebo obranných systémů v oblastech s nebezpečím výbuchu, a která zařízení nebo systémy nejsou přizpůsobeny posledním.

Směrnice definuje základní požadavky atex na úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví ve výbušných oblastech. Tyto požadavky jsou zaměřeny především na potenciální zdroje, které mohou vést k zapálení zařízení v potenciálně výbušné atmosféře. Rovněž se zvedá k ochranným systémům, které se při výbuchu spontánně uvolní. Účinkem těchto ochranných stylů je především to, aby lidé explozi co nejvíce zastavili nebo omezili její konec. Požadavky Atex jsou současně směrovány na zabezpečovací zařízení. Tento přístroj si na zařízení pamatuje bezpečnou existenci zařízení a vlastních ochranných systémů, které jsou v oblastech ohrožených touto explozí. Požadavky Atex se současně starají o části a podsestavy, které nejsou určeny k výkonu nezávislých funkcí. Konec konců jsou důležité především proto, že spadají do bezpečnosti fungování obou zařízení a obranných stylů.V celé Evropské unii lze uvádět na trh pouze předměty, na které se vztahují požadavky směrnice o nových řešeních a které především splňují tyto přání.Ustanovení směrnice ATEX se vztahují na zcela nové výrobky, které jsou organizovány poprvé. Jde také o ty, které jsou připraveny v Evropské unii, kdy a které jsou dováženy do Evropské skupiny.Směrnice ATEX zahrnuje:- nové výrobky vytvořené v EU,- „jako nové“ výrobky,- nové nebo použité produkty dovážené ze hry Evropské unie,- módní a „nové“ výrobky označené osobou, která není jejich původním výrobcem.