Psychika sestileteho ditete

V podmínkách prašnosti s látkami, které představují nebezpečí výbuchu, je vhodné použít zařízení s certifikací ATEX a konstrukcemi navrženými a vytvořenými v souladu s informacemi ATEX vstupujícími do EU.

V praxi jsem měl v podmínkách poprášení práškem barvy uhlí nebo prach organického původu (např. Dřevo, doporučuje se zajistit správné odprášení. Efektivní odsávání prachu ATEX (odsávání prachu atex úspěšně eliminuje většinu nebezpečí, ale aby hladina plynule fungovala, je nutné uzavřít řádně vyvinutá a možná i účinná technická, technická a procesní řešení. Jaká řešení?

Odstraňování prachu ATEX v praxiPři provádění odprášení ATEX (v souladu s evropskými směrnicemi se snižuje na:- použití lokálních popruhů umístěných v blízkosti zdrojů, které vyzařují výbušná prostředí, jsou řemeny samonosnými rameny, průmyslovými kukly nebo speciálními výdejními přístroji,- pravidelné vysávání povrchů, na kterých jsou emitovány jemné částice (např. kolem obráběcích strojů, by měly být do tohoto bodu odváděny průmyslové podtlaky,- dobrá země pracovní pomůcky a odsávací systém, který, protože ona také mohou vytvářet elektrostatický náboj - pozemní brání tuto akci,- řádná konstrukce sběrných kanálů a pojištění proti erozi,- použití ventilátorů, filtrů a příslušenství pro sběr prachu navržených společně s pravidlem ATEX a těch, kteří mohou získat příslušné certifikáty.Pro maximální možnou ochranu proti výbuchu stojí systémy odlučování prachu ATEX za dodatečnou montáž hasicích systémů (jisker a / nebo požár v samotném zařízení.