Uspora energie v anglictine

Řízení energie je mimořádně důležitým tématem prakticky ve všech průmyslových odvětvích, v mnoha budovách nebo podnicích. Spínače a vypínače jsou k dispozici přímo od mnoha výrobců. Každý z nich zajišťuje, že systémy, které navrhuje, jsou jako hodně složité a přizpůsobené jiným věcem.

Hlavní přednosti výkonových spínačů mohou nepochybně zahrnovat malé rozměry, nekomplikovanou instalaci a postup použití a především velmi velký výběr, pokud jde o další vybavení.

Spínač napájení je nástroj, který se používá tam, kde výkon dosahuje velmi velkých čísel. Důležitým předpokladem je ochrana ostatních elektrických zařízení před účinky možného přetížení nebo zkratu. Rovněž se řídí plánem kontroly rozdílu v elektrické konstrukci.

Základní rozdělení výkonových spínačů zahrnuje nízkonapěťové, vysokonapěťové a vysokonapěťové spínače. Charakteristickým rysem jističů nízkého napětí je provozní napětí kratší než 1 000 V a jejich nejnižší konstrukce jsou obloukově rozpojené kontakty. Spínače vysokého napětí obvykle poskytují 10 000 vypnutí.

Pokud jde o vysokonapěťové spínače účinnosti, jsou sestaveny ve dvou technologiích: mrtvá nádrž a živá nádrž. Způsob práce přichází ve formě vypínače, ale také jeho mechanické podoby. Spínače vyrobené v technologii mrtvých tanků se vyznačují velmi větší silou v kombinaci se spoustou stability spínače. Vypínače vysokého napětí se obvykle kvalifikují z důvodu typu média použitého k uhasení oblouku.