Vedeni zaznamu o osobach hrazenych ze zdravotniho pojisteni

Povinnost vést záznamy prostřednictvím internetového zařízení na stránkách pokladny v roce 2000 a sedmnáct se bude vztahovat na všechny podnikatele provádějící finanční kampaň a poskytující jejich studnu a pomoc subjektům bez registrované ekonomické činnosti i pro zemědělce s paušální sazbou. Změny v pokladnách se zavádějí postupně.

V roce dva tisíce a patnáct zákonodárce zrušil osvobození ekonomických subjektů od povinnosti vést elektronickou evidenci subjektů, mezi nimiž zaznamenal hrubé porušení ustanovení. Tato porušení pracovala hlavně na snížení skutečného obratu za vykonanou práci tak, aby se vešly v rozmezí dvaceti tisíc obratů, v nichž neexistovala povinnost vést záznamy o zboží a službách pomocí pokladní pokladny a spravovat prostřednictvím nich příjmy. Podle ministerstva financí byly průmyslovými odvětvími, které tento typ přestupku nejčastěji daly, autoservisy, diagnostické stanice vozidel, lékaři, zubaři, kadeřníci a jídelny vyrobené v místech vzdělávacích institucí a prostřednictvím těchto spravovaných položek. Zákonodárce rovněž tvrdí, že zaznamenávání obratu od všech podnikatelských subjektů nabízejících služby spotřebitelům bez registrované obchodní činnosti také pro zemědělce s paušální sazbou bude jedinečným krokem, aby se zvýšila transparentnost a přitažlivost na trhu a zajistilo se hladší a lehčí prosazování jejich práv před spotřebitelským soudem. Zařízení, která poskytují služby výměny pneumatik, technické zkoušky a kontroly, jakož i daňoví poradci, kadeřníci a kosmetologové, byli s výjimkou dotčeného čtvrtého nařízení povinni zřídit pokladnu okamžitě 1. ledna 2000. V následujících případech mají podnikatelé, na něž se nevztahují zvláštní předpisy, čas na zřízení pokladny dva měsíce od překročení limitu dvaceti tisíc zlotých.